സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കെസ്‌റു,ജോബ് ക്ലബ്,ശരണ്യ എന്നീ സ്വയം പദ്ധതികളിലേക്ക് കാസര്‍കോട് ജില്ലക്കാരായ ഉദേ്യാഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജോബ് ക്ലബ് തുടങ്ങുന്നതിന് 21 നും 45 നും മധ്യേ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും. 25 ശതമാനം സബ്‌സിഡി ഉണ്ടായിരിക്കും.അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാര്‍ഷീക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കുറവായിരിക്കണം. കെസ്‌റുവിലേക്ക് (കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെല്‍ഫ് എംപ്‌ളോയ്‌മെന്റ് സ്‌കീം ഫോര്‍ ദി രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് അണ്‍ എംപ്‌ളോയ്ഡ്) അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും.സബ്‌സിഡിയായി 20 ശതമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം 21 നും 50 നും മധ്യേയും കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒരുലക്ഷം രൂപയില്‍ കുറവും ആയിരിക്കണം.സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ശരണ്യ സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതി.18നും 55 നും മധ്യേ ആയിരിക്കണം അപേക്ഷകയുടെ പ്രായം. അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 30 വയസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. വിധവകള്‍, വിവാഹ മോചിതര്‍, ഏഴ് വര്‍ഷമായി ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതാവുകയോ , ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയവരോ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകള്‍, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ളതാണീ പദ്ധതി. പരമാവധി 50,000 രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും.ഇതില്‍ പകുതി തുക മാത്രമേ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതുള്ളൂ.അപേക്ഷകയുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷീക വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല. അപേക്ഷ ഫോറം കാസര്‍കോട്് ജില്ലാ എംപ്‌ളോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലും ഹോസ്ദുര്‍ഗ്ഗ് ടൗണ്‍ എംപ്‌ളോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലും മഞ്ചേശ്വരം ബ്‌ളോക്ക് ഓഫീസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എംപ്‌ളോയ്‌മെന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഗൈഡന്‍സ് ബ്യൂറോയിലും ലഭിക്കും.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് - കാസര്‍കോട് ജില്ലാ എംപ്‌ളോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്:( 04994 255582),ഹോസ്ദുര്‍ഗ് ടൗണ്‍ എംപ്‌ളോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് (04672 209068)

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:enetcsckerala@gmail.com

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.